Santrifüj borusu məhsulları

  • Centrifuge Tubes

    Santrifüj boruları

    Santrifüj boruları şəffaf bir polimer materialı olan polipropilendən (PP) hazırlanmışdır və molekulyar biologiya, klinik kimya və biokimya tədqiqatlarında geniş istifadə olunur.

  • Micro Centrifuge Tubes

    Mikro Santrifüj Boruları

    Mikro Santrifüj Boruları / mikrosentrifuqa borusu molekulyar biologiya, klinik kimya və biokimya tədqiqatlarında geniş istifadə olunan şəffaf bir polimer materialı olan polipropilendən (PP) hazırlanır.